Pannor & värmepumpar

Trång montering av tank

Byte av varmvattenberedare i en 1800 L ack-tank

Kontakt

Kalles Rör & Fastighetsservice AB Litsnäset 105
LIT
836 92
Kontor 0642-100 71
Kalle 070-577 88 10
Jonte 070-577 87 22
info@kallesror.se